Avrättningsplatser | Arbrå stegelbacke
15802
page-template-default,page,page-id-15802,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ARBRÅ STEGELBACKE

 

Avrättningsplats: Kallas även Flästa stegelbacke. Ligger i gränsvinkel mellan Arbrå socken och Bollnäs socken. På platsen ska man ha hittat en stupstock av trä som på 1910- eller 1920-talet tog till Nordiska museet för förvaring. Det har berättats att platsen omfattar 1 tunnland (5000 kvm) och de avrättade ska vara nedgrävda i närheten av gränsstenen. Finns registrerad i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS Arbrå 2:1.

 

Kommun: Bollnäs

 

Antal avrättningar: 4 (fyra)

 

År: 1780, 1799 och 1818.

 

Typ av avrättning: Halshuggning, stegling och bränning på bål.

 

Historik 1780: 30 augusti avrättas soldaten Per Rask för dråp av Anders Enqvist. Den som troligtvis var drivande i den dödliga misshandeln var drängen Erik Flanck. Rask och Flanck dömdes ”för denna grofwa missgärning sig själva til wälförtjänt straff och androm til skräck och warnagel sitt lif missta och halshuggas.”

Erik Flanck lyckades dock rymma från Slottsarresten i Gävle där de båda satt i väntan på att domarna skulle verkställas.

Källa: Fångrulla Gefle slottsarrest mars 1780.

 

Historik 1799: 15 mars avrättas Olaus Hast för mord på Hemmansägaren Johannes Truedsson, båda från Gillhov, Jämtland. Olaus Hast är anställd hos Truedsson som dräng och mordet sker under en forbondefärd, när de passerar Flästatrakten. Olaus Hast rannsakas vid Haga Tingshus med en överåklagare från Gävle.

Källa: Berglund, Erik, Byriket (2000)

 

Historik 1818: 26 juni avrättas torpare Eric Larsson Gråberg, 65 år gammal, samt änkan Margta Jonsdotter, 41 år gammal, båda från Mörtsjö och dömda för mord vid urtima ting i Arbrå. Även Gråbergs hustru ska ha varit delaktig i mordet, men hon dog på Gefle Slottsarrest i väntan på dom. Gråberg halshuggs och steglas och Jonsdotter mister höger hand, halshuggs och bränns på bål.

Källa: Fångrulla Gefle Slottsarrest Juni månad 1818. Husförhörslängd Arbrå AI:8a (1817-1824) Bild 49/sid 43. Dödboken Arbrå F.1 (1804-1861)Bild 35.

 

Hitta hit: Avrättningsplatsen ligger vid Kärrvägen, norr om Växbo och på väg mot Arbrå. På en tallmo i Flästaskogen.

Känner du till något mer om den här avrättningsplatsen? Skicka gärna ett mail till oss!