Avrättningsplatser | Galgberget i Hudiksvall
15994
page-template-default,page,page-id-15994,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

GALGBERGET

 

Avrättningsplats: Galgberget i Hudiksvall

 

Kommun: Hudiksvall

 

Antal avrättningar: 1 (en) som vi vet om.

 

År: 1635

 

Typ av avrättning: Hängning

 

Historik 1635: 6 maj hängdes Sven Isakson, dömd för stöld.

I hovrättens dom, avkunnad 10 april 1635, står det att en ”Tattar höfvitsman” i Upland i Belinge S blivit dömd i Härnösand. Han har med sitt följe fångats och blivit förd till rätten för att ha stulit från skattskyldiga undersåtar i Ångermanland och Västerbotten. Det stulna värderas av rätten till 25 p:r 3 s koppar p:r. Hovrätten skriver att ledaren Sven Isakson kan inte benådas utan ska andra till varnagel ”ophengias” och före det flitigt förmanas att bekänna andra gärningar han och hans följe utfört.

 

I enlighet med hovrättens utslag höll rådstugurätten ett flertal förhör och rannsakningar med den dömde för att utreda även andra missgärningar och övriga medlemmars del i detta. I rådstugurättens protokoll står dock att hur allvarligt rätten än förhörde så ”bekiende han icke annat om sine stallbröder än att dee Eliest friij ähre för såddane Tiufnader såsom ähr skedde genm dörrbrott om nattetijd och sådant, uthan dedh bekienner han, att dee medh spådom haffer tillsnillat sig godz och Penningar såsom och under tiden falskeligen gjordt byte medh ehrligt folk om hestar, Eliest och sadhe han att han icke vill kunna friija dem för horerij och olofflig beblandelse med qvinfolk.

 

Slutligen meddelar rådhusrätten i Hudiksvall att efter den höglofliga kungliga hovrättens utslag så har den 6 maj 1635 ”Tattar Höffvitzmannen” Sven Isakson här i Hudiksvalls stad stått sitt straff för sina missgärningar.  De övriga sju ”Tattare” har släppts fria och försvunnit med sitt anhang.

 

Källa: Artikel i Hudiksvallsposten 1924-02-16 nr 20. Artikeln utgår från några rättegångsprotokoll 1635.

Känner du till något mer om den här avrättningsplatsen? Skicka gärna ett mail till oss!