Avrättningsplatser | Gävle stads galgbacke
15659
page-template-default,page,page-id-15659,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

GÄVLE STADS GALGBACKE

 

Avrättningsplats: Gävle stads galgbacke. Användes som galgbacke fram till år 1809. Finns utmarkerad med ritad galge på karta från 1681 och omnämnd på karta som ”galgrör” från 1771 och som ”galgbacken” 1775.  I Gefleborgs läns weckoblad onsdagen den 25 januari 1809 meddelas det ”avrättsplatsen som hittills varit belägen på västra sidan om staden, hädanefter kommer att bliva utanför stadens södra tull på västra sidan om landsvägen.” Anledningen var att kyrkogården behövde byggas ut och då skulle de båda begravningsplatserna hamna för nära varandra.

 

Kommun: Gävle

 

Antal avrättningar: Osäkert, men vi tror vi kan koppla en (1) avrättning till platsen.

 

Typ av avrättning: Halshuggning, bränning på bål.

 

Historik 1755: Den 3 november blev Olof Bergman halshuggen och i båle bränd enligt förteckningen av fångar i Gefle Slotts arrest skriven samma datum. Olof Bergman skall ha blivit dömd till döden av Rådstugurätten och avrättad enligt Höglof. Kong. Hofrättens utslag. Då han hörde till staden bör han ha blivit avrättad på stadens avrättningsplats.

 

Hitta hit: Galgbacken låg där Gävle sjukhus nu ligger.

 

Källor:

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheternas arkiv, Historiska kartor, 21-HIL-35, 1681

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheternas arkiv, Historiska kartor, 21-HIL-66, 1771

Lantmäteriet, Lantmäteristyrelsens arkiv, Historiska kartor, Gävle stad 1775

Gefleborgs läns weckoblad onsdagen den 25 januari 1809, nr 43

Gefle slotts häktes fångrulla nov 1755

Känner du till något mer om den här avrättningsplatsen? Skicka gärna ett mail till oss!