Avrättningsplatser | Norrbo bro
15650
page-template-default,page,page-id-15650,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

AVRÄTTNINGSPLATSEN VID NORRBO BRO

 

Platsen har en konstnärlig gestaltning av Nadine Byrne. LÄS MER OM GESTALTNINGEN HÄR

 

Avrättningsplats: Avrättningsplatsen vid Norrbo bro kallas även Delsbo härads avrättningsplats. Ligger på gränsen mellan Bjuråker socken och Norrbo socken mitt emellan Dellensjöarna. Enligt tradition ska platsen ligga mellan gamla och nya landsvägen 745. Finns i fornminnesregistret (RAÄ Norrbo 83:1).

 

Kommun: Hudiksvall

 

Antal avrättningar: 8 (åtta) som vi känner till.

 

År: 1706, 1741, 1748, 1769, 1772, 1799, 1833, 1847

 

Typ av avrättning: Halshuggning, bränning på båle, stegling

 

Historik 1706: Den 21 maj 1706 blev Västgötasonen Anders Larsson-Norberg, född 1683, avrättad vid sockenrået mellan Bjuråker och Norrbo. Han blev halshuggen och uppsatt på fem steglar för rånmordet på en västgötaknalle.

 

Historik 1741: Den 16 december 1741”Wardt Barnamörderskan Karin Hans dotter ifrå Bergie, efter föregången gudelig förberedelse, och stadd i en ganska stor frimodighet, Halshuggen, och i båle bränd, ei långt ifrå Norrbo bron, 29 år gl.”

 

Historik 1748: Den 16 november avrättas soldaten Carl Carlsson Redling från Hög socken genom att halshuggas och bli bränd på bål för begånget tidelag den 15 sept samma år. Det rödbruna sto som Carl Carlsson Redling förgripit sig på dödades och uppbrändes samma dag.

 

Historik 1769: Bonden Olof Hansson från Delsbo sändes enligt fångrullan i Gefle Slottshäkte till hemorten den 11 april att halshuggas. I Delsbo dödbok januari 1769 står det om mordet som han hade begått ”Drängen Jon Olofsson i Fierdsätter, med en täljeknif af sin egen gudlöse fader Olof Hansson i Fiersätter, till döds huggen.”

 

Historik 1772: Den 10 september fördes drängen och nybyggaren Carl Ersson till avrättningsplatsen vid Norrbo bro dömd till döden för att ha skurit halsen av en gravid kvinna som pekat ut honom som barnafadern. I Bjuråker dödbok skrev prästen att Carls Ersson ”halshöggs, miste höger hand och steglades” på avrättningsplatsen vid Norrbo bro kl. 10 på förmiddagen.

 

Historik 1799: Den 26 juni avrättas Margaretha Carlsdotter Björk för barnamord. Hon dömdes den 12 februari av häradshövingen Norén vid Delsbo häradsrätt att halshuggas och i båle brännas. Svea Hovrätt godkände domen och underströk i sitt svar att hon skulle förberedas  inför avrättningen. I Gefle Slottsarrest fångrullor står det nedtecknat: ”I anledning heraf har hon i beredelserummet blifvit insatt. Är under beredelse af slottspredikanten men har i underdånighet sökt nåd. I maj månad afslag inkommit om förskoning. I Juni månad undergått kristlig beredelse.”

 

Historik 1833: Soldaten Pehr Gustafsson Krantz, 21 år gammal, blir vid Urtima tinget i Delsbo den 17 maj 1832 dömd till döden och stegling för yxmord på en person som han kommit i tvist med. I Gävle slottshäktes fångrulla står det att han för sin avrättning sändes i fångtransport den 6 oktober 1833 till råskillnanden mellan Norrbo och Bjuråkers socknar.

 

Historik 1847: Pigan Brita Andersdotter, även kallad Fön-Bella, 23 år gammal, döms 16 augusti 1845 vid Delsbo häradsrätt till döden genom halshuggning för att ha giftmördat tre personer med arsenik. Olyckliga omständigheter som inbegrep ett oäkta barn, ryktespridning och förbud till giftermål medförde att Brita bestämde sig för att röja vissa personer ur vägen.  I Fångrullorna från Slottshäktet i Gävle där hon satt i väntan på dödsstraffet står det att hon hade ett gott sinnelag och ”i synnerhet den sista tiden. Fast förtröstan om nåd genom Jesus”. Den 29 januari 1847 avrättas hon på avrättningsplatsen vid Norrbo bro av skarprättaren Anders Lundin.

 

Hitta hit: Platsen finns markerad på Google maps som Avrättningsplatsen vid Norrbo bro.

 

Platsen där den konstnärliga gestaltningen står ligger direkt söder om där länsväg 743 möter länsväg 745. Om man parkerar vid ”Sommarhemmet Dellenbaden” och går mot södra Dellens strand, så passeras platsen och informationsskylten på vägen.  

 

Källor:

Gunsth, Albin. (1982) Några blad ur Norrbo sockens historia

Nätterö, Åke. Mordet i Friggesund 1706. [Elektronisk]. http://dellenportalen.se/mord-3/mordet-i-friggesund-1706/ [2017-10-04]

Delsbo C:2 (1734-1790) b220/s424

Anteckning från en lokalhistoriskt intresserad person. Ska komma från en kyrkbok.[19 maj 2016]

Fångrulla, Gefle Slottshäkte, maj 1769

Delsbo C:2 (1734-1790) b244

Bjuråker C:2 (1755-1792) b274/s270

Kungliga Hovrättens utslag över Margareta Carlsdotter, 6 mars 1799

Delsbo C:3 (1791-1828)

Kriminalvårdsanstaltens Gävles arkiv, Fångrullor (1831-1833)

Kriminalvårdsanstalten i Gävle, kyrkbok 1845

Kriminalvårdsanstaltens Gävles arkiv, Fångrullor 1845

 

Foto: Nina Svensson och Desirée Kjellberg

Känner du till något mer om den här avrättningsplatsen? Skicka gärna ett mail till oss!