Avrättningsplatser | Stigsängarna
15794
page-template-default,page,page-id-15794,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

STIGSÄNGARNA

 

Avrättningsplats: Stigsängarna är egentligen två platser som båda går under samma namn. Avrättningsplatsen flyttade i och med att sockengränsen mellan Rogsta och Harmånger drogs om någon gång i mitten av 1700-talet. Den ena platsen användes 1721 och den andra 1767.

 

På platsen från 1767 finns tre gränsrösen. Ett av rösena är ett ”femstenarör” som visar hur många gränser som möttes på platsen. De resta visarstenarna i röset visade gränsernas riktning.

 

Båda platserna finns registrerade i Fornminnesregistret; 1721 (RAÄ Harmånger 163:1) och 1767 (RAÄ Harmånger 41:1).

 

Kommun: Nordanstig

 

Antal avrättningar: 2 (två) som vi känner till.

 

År: 1721 och 1767

 

Typ av avrättning: Halshuggning och bränd på båle och halshuggning och stegling.

 

Historik 1721: 

”24 Oct afrättades drängen Jon Svensson i Wattlång född av Sven Jonsson och Kjerstin Jonsdotter ibidem för begågna tidelag med Christopher Nilssons Sto i Vattlång. Executionen förättades söder om Wattrång by ett litet stycke från landsvägen. Gärningsmannen blev efter domens innehåld halshuggen och å båhle bränd, tillika med Stoet ther brede wid. . Han var en botfärdig syndare och gick frimodigt till döden. Han var 18 år och 5 veckor.”

 

Historik 1767:  Anders Jonsson avrättades på platsen dömd för att ha rånat en 14-årig postförare. Det finns berättat att rånet ägde rum vid ett stenblock ca 3 km norrut. Detta stenblock är idag bortsprängt. På avrättningen högs först Anders Jonssons högra hand av, sedan halshöggs han och därefter delades kroppen upp och lades på 5 steglar. Där fick det ligga androm till skräck och varnagel under en lång tid. Det sägs att Anders Jonssons fru gick en omväg för att slippa se sin mans kvarlevor när hon gick till Hudiksvall.

 

Hitta hit: Avrättningsplatsen från 1721 kallas ”den äldre avrättningsplatsen vid Stigsängarna” eller avrättningsplatsen i Wattrång. Den ligger en bit norr om den andra, vid vägskälet mellan gamla landsvägen och vägen till Rosslavallen.

 

För att komma till avrättningsplatsen 1767 åk E4an och sväng av vid kommungränsen mellan Nordanstig och Hudiksvall, skylten mot Långtjärn. Åk ca 500 m fram till en fyrvägskorsning. Sväng höger och åk ca 100 m. Avrättningsplatsen ligger på vänster sida av vägen någon meter in i skogen. Det finns en informationsskylt på platsen.

 

Källor:

Harmånger död- och begravningsbok 1709-1755

Gefleborgs läns slottsarrest fångrulla, dec 1766-feb 1767

Fornminnen i Nordanstig. 2014

Känner du till något mer om den här avrättningsplatsen? Skicka gärna ett mail till oss!