Avrättningsplatser | Stråtjära galgbacke
16541
page-template-default,page,page-id-16541,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

STRÅTJÄRA GALGBACKE

 

Avrättningsplats: Galgbacken låg på gränsen mellan Stråtjära-, Nygårdens- och Hunsbo hemskog vid den gamla landsvägen som gick från Tönnebro krog och norrut över Stråtjära, ca två km från kyrkan. Vägen ska också tidigare ha använts som pilgrimsled. Galgbacken finns utmarkerad på två historiska kartor, den första ritad år 1700 och den andra år 1774. Platsen finns registrerad i fornminnesregistret som plats med tradition (RAÄ Skog 133:1).

 

Kommun: Söderhamns kommun.

 

Antal avrättningar: Vi kan inte med källor koppla någon avrättning till platsen, men på platsen ska det finnas stensättningar som kan tolkas som en grav.

 

Vi känner dock till tre personer från Skogs socken som ska ha blivit avrättade. Först blev två personer halshuggna och brända på bål dömda för blodskam år 1616. Därefter var det den 14-årige Fredrik Fredriksson från Tönnebro som vid midsommaren 1676 försökt sig på tidelag och blev upptäckt av en flicka, som vallade korna tillsammans med honom. Pojken bekände inför rätten att han ”fullbordat gärningen, så långt det för honom tillräckte”. Hovrätten dömde den 30 nov 1677 honom att halshuggas och brännas på bål samt att kreaturet skulle dödas och grävas ned på avrättningsplatsen. Kanske blev dessa personer avrättade på denna plats?

 

Hitta hit: Platsen ligger vid gamla Gävlevägen på en flack grusås ca 1,5 km söder om korsningen Väg 83 och Väg 588. Grusåsen har använts som grustag.

 

Källor:

FMIS. Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem. http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Humble, Nils C. 1987 [1944]. Socknen på Ödmorden. Skog.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, Historiska kartor, 1774, 21-SKO-14

Lantmäterimyndigheternas arkiv, Historiska kartor, 1700, 21-SKO-7

Widmark, P. H. 1945. Historisk beskrivning över Hälsingland. Ljusdal.

Känner du till något mer om den här avrättningsplatsen? Skicka gärna ett mail till oss!